Piaskowiec ŻELISZÓW

Piaskowce serii drzewieckiej (pliensbach) do którego zaliczamy piaskowiec Śmiłów są eksploatowane w szergu złożach i łomach w rejonie Szydłowca m.in. w Śmiłowie oraz Szydłówku. Piaskowiec Śmiłów występuje i wydobywany jest z ze złoża „Śmiłów I”. Piaskowiec ten jest jednolity pod względem litogicznym. Posiada oddzielnośc pokładowa, dającą przeważnie regularne ławice ułatwiające wydobycie i selekcje kolorystyczną bloków. Piaskowiec Śmiłów jest drobnoziarnisty, (wielkość ziaren od 0,2 do 1 mm), o spoiwie krzemionkowo – ilastym barwy białej oraz białej z żółtymi smiugami czy tez wtrąceniami. Dzięki swej plastyczności znakomicie nadaje się na elementy ozdobne np. portale, gzymsy, pilastry, gazony itp Piaskowce Śmiłowieckie charakteryzują się dużą wytrzymałością na podstawowe parametry do zastosowania ich w budownictwie, tj.:

– wytrzymałość na ściskanie MPa

– wytrzymałość na zginanie MPa

– mrozoodporność – całkowta

– odporność na działanie HNO3, HCl, H2SO4 –


Centrala w Kielcach

ul. Cedro Mazur 6
25-252 Kielce

+48 41 302 20 08
kamieniarz@modlinski.com

Dział Ofertowania

Anita Deląg

+48 512 071 713

Biuro Projektowe w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 28
04-036 WarszawaPOLITYKA RODO