Rodo

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE

DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………………………………………………………………

Administratorem Państwa Danych osobowych jest

Firma „KAMIENIARZ”  Tadeusz Modliński z siedzibą w Kielcach, przy ul. Cedr Mazur 6, NIP 657-000-20-80

25 maja 2018r. weszło w życie ogólne rozporządzenie o Danych osobowych , zwane RODO.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .

Aspektem prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązek przetwarzania Danych osobowych. Takie dane pomagają na identyfikacje:

  • osób fizycznych , czy Np.
  • kontrahentów

„KAMIENIARZ” Tadeusz Modliński z sumiennością podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych, oraz zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia ich i proces ich przetwarzania.

  1. Podstawa prawna przetwarzania

W Firmie „KAMIENIARZ” gromadzenie Danych Osobowych oraz ich przetwarzanie odbywa się głównie poprzez:

– dobrowolną zgodę,

– konieczności wykonania prac świadczonych przez Firmę,

– faktu realizacji umowy,

– realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, Np. dochodzenie roszczeń.

„KAMIENIARZ” dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

-przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;

– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Firma „KAMIENIARZ” wykorzystuje Państwa Dane osobowe w następujących celach:

– nawiązania współpracy;

– zawarcia i wykonywania umowy;

– rozliczenia umów;

– udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;

– marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług „KAMIENIARZ”;

– obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Firma „KAMIENIARZ” przekazuje Dane osobowe swoim partnerom biznesowym (Np. podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji), dostawcom, kontrahentom którym mogą ujawnić przetwarzane dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

  1. Odstępstwo

Posiadają Państwo prawo do odstępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, sprostowania.

  1. Skargi

Mają  Pastwo  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają iż przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy ustawy o Ochronie Danych Osobowych , a od dnia 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

  1. Kontakt

Mogą się Państwo skontaktować z FIRMĄ „KAMIENIARZ” pod adresem email: rodo@modlinski.com


Centrala w Kielcach

ul. Cedro Mazur 6
25-252 Kielce

+48 41 302 20 08
kamieniarz@modlinski.com

Dział Ofertowania

Anita Deląg

+48 512 071 713

Biuro Projektowe w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 28
04-036 WarszawaPOLITYKA RODO