Piaskowiec ŻERKOWICE

Wydobywany jest od XIII wieku w okolicach miejscowości Żerkowice 8 km na północ od Lwówka Śl. Początki eksploatacji dały naturalne odsłonięcia tych piaskowców nad Bobrem w okolicach Żerkowic oraz w miejscowości Skała. Wyrobiska piaskowca mają podłużny rynnowy charakter ze względu na eksploatację piaskowców z wypiętrzonych podłużnych grzbietów tworzących złoża. . Wiek piaskowców to górna kreda – koniak 88-92 mln lat. Kolorystyka tych piaskowców jest zmienna, poczynając od jasnobeżowej przez zółtawą, żółtawobeżową do brązowej. Wszystkie te barwy mogą występować razem tworząc barwne mozaiki lub też osobno. Duża zmienność kolorystyczna wynika z naturalnych zabarwień tlenkami żelaza w poszczególnych partiach złoża. W trakcie eksploatacji natrafia się zatem na ciemne partie przebarwione i bardzo jasne. Piaskowce te tworzą ławice o różnej miąższości od 20 m w okolicach Kotlisk i Rakowiczek do 80-90 m w okolicach Nowej Wsi Grodziskiej. Ławice te są silnie spękane pionowo tworząc słupy o różnej grubości. Naturalny cios zalicza je do tzw. piaskowców ciosowych, co ułatwia eksploatację bez użycia materiałów wybuchowych, nie niszcząc złoża.

Piaskowce z Żerkowic charakteryzują się dużą wytrzymałością na podstawowe parametry do zastosowania ich w budownictwie, tj.:

– wytrzymałość na ściskanie 60 MPa

– wytrzymałość na zginanie 5,6 MPa

– całkowita mrozoodporność – 48 cykli

– odporność na działanie HNO3, HCl, H2SO4 – 99,2%


Centrala w Kielcach

ul. Cedro Mazur 6
25-252 Kielce

+48 41 302 20 08
kamieniarz@modlinski.com

Dział Ofertowania

Anita Deląg

+48 512 071 713

Biuro Projektowe w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 28
04-036 WarszawaPOLITYKA RODO